Projektet Waste Paper to Furniture är äntligen igång

I januari startade vi projektet WPF, Waste Paper to Furniture. I detta projekt har vi som målsättning att utveckla och ta fram en helt ny tillverkningsprocess inom returpapp. Vår tanke är att tillverka möbler från 100 % återvinningsbara pappers-produkter.

En viktig faktor i detta projekt är att produktionsprocessen bör ske med lägsta möjliga energiförbrukning, och vara miljövänlig i möjligaste mån. Följ gärna vårt projekt.