Snart klart för att testköra

Sommaren är nästan över och en hel del har hänt ute i maskinhallen.Lokalen är nu helt klar från golv till tak. Elen är inkopplad, värmen installerad, portar monterade, och ventilationen är klar. Och nu kvarstår bara maskinen. Huvuddelen av maskinen är på plats och nästan klar att provköras. Endast en del återstår att installera, innan hela maskinen är på plats. Förhoppningsvis kommer den vara klar att provköras inom några veckor!.