Produktion av nya produkter

När en ny produkt utvecklas, måste maskinen vara redo och byggd för den avsedda slutprodukten. Detta innebär att installera nya delar i maskinen, och få det att fungera som avsett. Utvärdera produktens kvalitet och dokumentera alla resultat

Detta steg i projektet innehåller följande:

  • Installation av nya delar I produktionen, för att möta
    kravspecarna för nya produkter.
  • Produktion av testserier
  • Dokumentation av utvecklingsprocessen.
  • Utvärderingar och kvalitétsarbete kring de nya produkterna.