Processinstallation – Produktionsstart

Detta steg innehåller allt som involverar själva körningen av maskinen, det vill säga, att se till att personal och maskinen är redo att producera provserier och slutligen producera den slutliga produkten. Och även testa maskinen för att bedöma kapaciteten.

Det här steget av projektet innehåller följande:

  • Installation av maskinen och produktionslinjen i Varberg.
  • Tester för att validera kapacitet.
  • Produktion av testserie.
  • Utveckling av processer och rutiner för drift.
  • Personalutbildning.