Planeringsfasen

Detta är en mycket viktig del av projektet där många människor från olika delar är inblandade.

Projektet är indelat i olika arbetspaket, det vill säga focusområden, dessa är för att hjälpa till i planering och uppföljning, både ur budgetsynpunkt och tidsplan.
Projektledaren samordnar arbetet som måste göras inom de olika områdena och rapportera framsteg och eventuella avvikelser till kommissionen. En viktig del i detta steg är att den ekonomiska förvaltningen fungerar perfekt, det finns mycket att hålla reda på.

Detta steg i projektet innehåller följande:

  • Samordning av arbetet i projektet
  • Kontakt med EU-kommissionen, rapportering mm
  • Finansiell administration
  • Uppföljning av tidsplan
  • Problemlösning
  • Kvalitetskontroll och riskanalyser