Exploatering och marknadshantering

Detta steg i projektet innehåller följande:

  • Utveckla en affärsplan. I första hand för originalprodukten men sedan även för de nya affärssegmenten som blir framtagna.
  • Marknadsundersökningar kring produkterna.