Utveckling

En del av projektet där berörda parter diskuterar idéer och utvecklar nya produkter / prototyper.

Detta steg i projektet innehåller följande:

  • Utveckling av prototyper.
  • Tekniska specifikationer utveckals och dokumenteras för de nya produkterna.