Broadcasting av projektet

Att lägga upp denna webbplats och även utbilda allmänheten i projektet är ett sätt att visa projektet. Det är också viktigt att sprida kunskap om ECO-innovation på något sätt möjligt att entusiasmera andra att tänka innovativt och miljövänligt.

Detta steg i projektet innehåller följande:

  • Spridning av resultatet I projektet, visa på innovationen I produkten och sprida medvetenhet kring ECO-innovation initiativet.
  • Producera en hemsida kring projektet.
  • Vid förfrågan utbilda och informera offentligt kring projektet.