Vår maskinhall – Hjärtat av projektet

Byggnationen av maskinhallen har startat och då hallen är belagd inuti en befintlig byggnad har vi många fördelar. Två av de fyra inre väggarna, tak och golv finns på plats från start av byggnadsarbetet och allt går i ett snabbt tempo.