Projektet Waste Paper to Furniture är äntligen igång

– I januari startade vi projektet WPF, Waste Paper to Furniture. I detta projekt har vi som målsättning att utveckla och ta fram en helt ny tillverkningsprocess inom returpapp. Vår tanke är att tillverka möbler från 100 % återvinningsbara pappers-produkter. En viktig…