Kalibreringsprocessen

edge closing processes

Under de senaste månaderna har vi sett stora framsteg när det gäller färdigställandet av vår maskin, nu kan vi se slutet av detta ”Work-package” närma sig och att produktions etappen påbörjas.

En gigantisk fläkt och filtersystem med en stor cyklon har installerats, den kommer att ta bort alla dammpartiklar och kantremsor från vår process och placera dem i en container för att vi senare ska kunna sätta tillbaka dem in i processen igen. Vi har som mål som vi vill sätta den största delen av våra avfall tillbaka i vår produktionsprocess igen, både produktionsspill och slutprodukten när dessa i framtiden återvinns av konsumenterna.

Möblerna vi kommer att producera kommer utifrån ett hållbarhets perspektiv vara förträffliga , men nu måste vi se till att de kommer att vara förträffligt även ur en användbarhet och kundupplevelse synvinkel . Produktutveckling pågår.
För att undvika missförstånd, så har vi inte uppfyllt vårt mål i fråga om att utföra SAT (Site Acceptance Test) den 15 november. Processen att programmera maskinen behöver en sådan hög grad av precision att vi har varit tvungna att skjuta upp tidsfristen något, vi kommer att uppdatera när vi har ett nytt datum så snart som möjligt.

Vi hade dock ett genombrott fredagen den 13 december, då vi kunde köra 5 av 5 kantavslutningsstationer samtidigt, och även arbeta materialet på alla stationer i en rad. Det kan vara svårt att förstå varför detta är anmärkningsvärt, men om man har förståelse för tekniken bakom skulle man också se vilket stort steg det är.

Låt oss bara säga att vi känner oss framgångsvissa!

Nytt år, nya möjligheter.

Hela maskinen är nu uppsatt i Varberg

–   Hela maskinen är nu på plats i Varberg. Det är många delar och mycket el som kräver installation och det är nu bara en del kvar innan maskinen är klar. Inkörningstiden är lång och produktionslinjen kommer säkerligen att modifieras…

Snart klart för att testköra

– Sommaren är nästan över och en hel del har hänt ute i maskinhallen.Lokalen är nu helt klar från golv till tak. Elen är inkopplad, värmen installerad, portar monterade, och ventilationen är klar. Och nu kvarstår bara maskinen. Huvuddelen av maskinen…

Första delen av processlinjen

– Den första delen av maskinen är nu permanent en del av den nya maskinhallen. Det ser inte ut som mycket, men varje pusselbit är lika viktigt i projektet. Nu när de första delarna är på plats, är vårt mål att…

Hinder är till för att övervinnas

– Efter en del hinder på vägen (bokstavligen talat)är första delarna av maskinen är på plats i Varberg! Maskinen kommer att levereras i tre omgångar, två sidodelar och själva processdelen. Omgång två påbörjas troligtvis vecka 24…

Maskinhallen tar form

– Vi har nu målat väggarna i maskinhallen och de två sista innerväggarna är på plats. Under de kommande veckorna kommer det att installeras fläktar och dras el och luftkanaler. Vi är snart i mål med vår maskinhall och ser fram…

Vår maskinhall – Hjärtat av projektet

– Byggnationen av maskinhallen har startat och då hallen är belagd inuti en befintlig byggnad har vi många fördelar. Två av de fyra inre väggarna, tak och golv finns på plats från start av byggnadsarbetet och allt går i ett snabbt…

Restatic 25th of January

– Main process part is test driven for some time and it has gone very well so far. Prototypes of the final product is made ​​with a successful result. And we are excited to see how the machine will perform in full scale…