Maskinhallen tar form

Vi har nu målat väggarna i maskinhallen och de två sista innerväggarna är på plats. Under de kommande veckorna kommer det att installeras fläktar och dras el och luftkanaler. Vi är snart i mål med vår maskinhall och ser fram emot att kunna dra igång med projektets produktions-led i större skala så snart som möjligt.