Kalibreringsprocessen

edge closing processes

Under de senaste månaderna har vi sett stora framsteg när det gäller färdigställandet av vår maskin, nu kan vi se slutet av detta ”Work-package” närma sig och att produktions etappen påbörjas.

En gigantisk fläkt och filtersystem med en stor cyklon har installerats, den kommer att ta bort alla dammpartiklar och kantremsor från vår process och placera dem i en container för att vi senare ska kunna sätta tillbaka dem in i processen igen. Vi har som mål som vi vill sätta den största delen av våra avfall tillbaka i vår produktionsprocess igen, både produktionsspill och slutprodukten när dessa i framtiden återvinns av konsumenterna.

Möblerna vi kommer att producera kommer utifrån ett hållbarhets perspektiv vara förträffliga , men nu måste vi se till att de kommer att vara förträffligt även ur en användbarhet och kundupplevelse synvinkel . Produktutveckling pågår.
För att undvika missförstånd, så har vi inte uppfyllt vårt mål i fråga om att utföra SAT (Site Acceptance Test) den 15 november. Processen att programmera maskinen behöver en sådan hög grad av precision att vi har varit tvungna att skjuta upp tidsfristen något, vi kommer att uppdatera när vi har ett nytt datum så snart som möjligt.

Vi hade dock ett genombrott fredagen den 13 december, då vi kunde köra 5 av 5 kantavslutningsstationer samtidigt, och även arbeta materialet på alla stationer i en rad. Det kan vara svårt att förstå varför detta är anmärkningsvärt, men om man har förståelse för tekniken bakom skulle man också se vilket stort steg det är.

Låt oss bara säga att vi känner oss framgångsvissa!

Nytt år, nya möjligheter.