Hela maskinen är nu uppsatt i Varberg

 

Hela maskinen är nu på plats i Varberg. Det är många delar och mycket el som kräver installation och det är nu bara en del kvar innan maskinen är klar. Inkörningstiden är lång och produktionslinjen kommer säkerligen att modifieras flera gånger under inkörningstiden. Testkörningar har påbörjats med ett bra resultat, och vi försöker att öka hastigheten lite hela tiden för att alla komponenter är rätt kalibrerade och håller för produktion. Ett tidigt stadie av prototyper har gjorts. Packlinjen är fortfarande i planeringsstadiet. SAT-testet är planerat att genomföras den 15 november, och vi hoppas att kunna producera ”dummy” serie i början av december.