Category “Allmänt”

Kalibreringsprocessen

– Under de senaste månaderna har vi sett stora framsteg när det gäller färdigställandet av vår maskin, nu kan vi se slutet av detta ”Work-package” närma sig och att produktions etappen påbörjas. En gigantisk fläkt och filtersystem med en stor cyklon har…

Hela maskinen är nu uppsatt i Varberg

–   Hela maskinen är nu på plats i Varberg. Det är många delar och mycket el som kräver installation och det är nu bara en del kvar innan maskinen är klar. Inkörningstiden är lång och produktionslinjen kommer säkerligen att modifieras…

Snart klart för att testköra

– Sommaren är nästan över och en hel del har hänt ute i maskinhallen.Lokalen är nu helt klar från golv till tak. Elen är inkopplad, värmen installerad, portar monterade, och ventilationen är klar. Och nu kvarstår bara maskinen. Huvuddelen av maskinen…

Första delen av processlinjen

– Den första delen av maskinen är nu permanent en del av den nya maskinhallen. Det ser inte ut som mycket, men varje pusselbit är lika viktigt i projektet. Nu när de första delarna är på plats, är vårt mål att…

Maskinhallen tar form

– Vi har nu målat väggarna i maskinhallen och de två sista innerväggarna är på plats. Under de kommande veckorna kommer det att installeras fläktar och dras el och luftkanaler. Vi är snart i mål med vår maskinhall och ser fram…